P2P-nätverket för att journalföra transaktioner. Bitcoins design tillåter mer eller mindre anonymt ägande och överförande av värden genom P2P-nätverket. Plånboksfilen kan sparas på användarens dator eller hos en tredje part som erbjuder en sådan tjänst. I båda bitcoin and wiki kan bitcoin skickas över Internet till vem som helst med en bitcoinadress.

2009 och utgör en P2P-implementation baserad på två förslag på alternativa elektroniska valutor: Wei Dais förslag b-money och Nick Szabos förslag Bitgold. Transaktionerna är publika och lagras i en distribuerad databas. De publika nycklarna utgör bitcoin-adresserna och agerar som sändare eller mottagare för alla transaktioner. Deras motsvarande privata nycklar auktoriserar betalningar från endast den användaren. Adresserna innehåller ingen information om dess ägare och är generellt sett anonyma. Bitcoin-användare kan ha flera adresser och generera nya obehindrat, då genererandet av nya adresser kräver förhållandevis lite beräkningar och inte kräver någon kontakt med resten av nätverket. Plånboksfilen lagras direkt på användarens hårddisk.

Skulle användaren råka radera filen försvinner de bitcoin och adresser som associerades med just den plånboken för gott. Därför uppmanas Bitcoin-användare att säkerhetskopiera plånboksfilen regelbundet. En lättviktsklient verifierar inte transaktioner utan förlitar sig på en fullständig klient som den ansluter sig till. Bitcoin Core är den ursprungliga klienten som används i bitcoin-nätverket för att lagra en fullständig kopia av alla transaktioner. Resten av noderna i nätverket validerar sedan de kryptografiska signaturerna och summan av transaktionen innan de accepterar den. Data lagras permanent i Bitcoinnätverket i s.