Blokgevinsten halveres ved hver 210. 2017 mod at anvende bitcoin, som han hverken fandt bitcoin and wikipedia som betalingsmiddel eller investering. 1600-tallet, en af verdenshistoriens kendteste finansielle bobler. Bitcoin blev opfundet af Satoshi Nakamoto, som udgav en artikel den 31.

2008 med titlen “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash system”. Systemet, der bygger videre på flere tidligere idéer, blev udgivet som open source i januar 2009. Finney hentede softwaren på åbningsdagen og modtog 10 BTC fra Satoshi Nakamoto. Der har været megen spekulation om, hvorvidt Satoshi Nakamoto i virkeligheden var en af disse personer. Pengepungen implementerer ofte peer-to-peer protokollen og er afhængig af netværket for at fungere. Pengepungen er et program, der giver adgang til en række adresser med hver deres saldo i bitcoin. En pengepung kan også ligge hos forskellige udbydere, hvilket kan sammenlignes med at have penge stående i banken.

Alle bitcoin-transaktioner er offentlige og foregår alene mellem to parter ved udveksling af beskeder underskrevet med digitale signaturer, men det er muligt for udbydere at have interne konti og transaktioner som bitcoin-netværket aldrig ser. En bitcoin-adresse er på 27-34 tegn, og består både af bogstaver og tal som f. Hvis en bruger ønsker at betale med bitcoin, er det nødvendigt at kende betalingsmodtagerens adresse. Overførslen foregår fra brugerens pengepung, hvorfra transaktionen sendes til verificering i netværket.

Da bitcoin er uden central autoritet, er det op til den enkelte bruger at bestemme, hvor mange verificeringer der skal til, før transaktionen anses for afsluttet. Alle pengetransaktioner er offentlige og foregår alene mellem to parter ved udveksling af beskeder underskrevet med digitale signaturer. Man skal holde forbindelsen mellem sin adresse og sin identitet hemmelig, hvis man vil bruge bitcoin anonymt. For at gøre bitcoin sværere at spore, kan man forvanske deres oprindelse ved at sende dem til en adresse, som modtager fra mange mennesker. Derefter blandes de modtagne bitcoin tilfældigt og distribueres igen.

Den kendsgerning, at man ikke nødvendigvis kan knytte adressen, som har modtaget bitcoin, sammen med ejeren af adressen, medfører, at bitcoin kan være attraktiv til nogle kriminelle formål. Bitcoin er derfor nogle gange blevet sat i forbindelse med illegale aktiviteter som f. Skabelsen og uddelingen til brugerne sker i praksis tilfældigt, men under anvendelse af væsentlige beregningsressourcer. Jo mere minedrift man driver, desto højere bliver chancen for, at man får gevinst, jvf.

Mængden af nye bitcoin, der skabes, aftager med tiden. Pengepunge kan man generere selv, og det er derfor let at skille foretagender fra hinanden. Stigende efterspørgsel efter penge kan alene dækkes af stigende værdi per enhed af valutaen. Den mindste enhed kaldes en “satoshi”.

Det har derfor kun psykologisk betydning, at én bitcoin kan koste tusindvis af kroner: 1. 000 øre er det samme som 10 tusindkronesedler. Kursen på bitcoin har udviklet sig drastisk siden sin begyndelse. Kursen var for 1 bitcoin i 2009 0,0001 USD og i starten af december 2017 kostede en bitcoin i omegnen af 19. Bitcoin har historisk budt på store kursstigninger.

Særligt i 2017 har kurven været opadgående. Bitcoins kursstigninger har til tider også været efterfulgt af store fald. Fem af gangene har kursen efterfølgende steget trecifret. Bitcoins kurs er kendt for at være meget volatil. I løbet af få minutter kan prisen på én bitcoin bevæge sig betragteligt.

Netop denne volatilitet er blevet kritiseret meget af bl. Tulipanboblen var præget af stor spekulation, og da boblen sprang i 1637 var folks tulipanløg pludselig værdiløse. Siden 2013 har man i denne hollandske café kunnet betale med bitcoin. Samtidig vurderer nogle, at det er nogle helt særlige mindre grupper, der tiltrækkes af bitcoin som betalingsmiddel: Teknologientusiaster, der fascineres af de nye digitale muligheder, professionelle spekulanter, der opkøber og gemmer bitcoin for at tjene penge, ideologisk orienterede anarkistisk-liberale, der tiltrækkes af ideen om en ikke-statslig betalingsenhed, samt grupper, der ønsker at færdes og handle på nettet uden overvågning, herunder også kriminelle.

EBA har advaret mod brug og handel med bitcoin. Finanstilsynet anser ikke bitcoin for omfattet af den finansielle lovgivning. Vurderingen er dog ofte skeptisk eller direkte negativ. Professor Tyler Cowen argumenterer, at en deflationær økonomi, hvor priserne konstant falder, som bitcoin er designet til at skabe i det lange løb, vil være problematisk. Analysen nævner, at betalinger med bitcoin sammenlignet med andre betalingsformidlingssystemer har lave transaktionsgebyrer, men peger på en række uhensigtsmæssigheder ved bitcoin som betalingsmiddel: De kan kun anvendes få steder, købekraften er meget svingende som følge af de kraftige kursudsving på bitcoin, systemet bygger på en underliggende deflationstendens, anvendelsen er ikke dækket – og derfor heller ikke beskyttet – af lovgivning, f. Derudover mener analysens forfattere, at det vil være vanskeligt at holde omkostningerne ved at benytte bitcoin nede, idet det ligger i metodens konstruktion, at det bliver mere og mere omkostningsfuldt at skabe nye bitcoin. Disse omkostninger skal i sagens natur dækkes ind.

Indsatsbevis-algoritmen, der udsteder nye bitcoin, er en vigtig del af Bitcoin. Hver møntenheds skiftende ejerskab registreres ved hjælp af digitale signaturer. Navne og adresser er således ikke gemt i blokkæden, som gemmer alle transaktioner. 58 for på den måde at gøre adresserne kortere, end hvis der blev brugt f.