The number of daily confirmed Bitcoin transactions. P2P-nätverket för att journalföra transaktioner. Bitcoins bitcoin transaktion tillåter mer eller mindre anonymt ägande och överförande av värden genom P2P-nätverket. Plånboksfilen kan sparas på användarens dator eller hos en tredje part som erbjuder en sådan tjänst.

I båda fallen kan bitcoin skickas över Internet till vem som helst med en bitcoinadress. 2009 och utgör en P2P-implementation baserad på två förslag på alternativa elektroniska valutor: Wei Dais förslag b-money och Nick Szabos förslag Bitgold. Transaktionerna är publika och lagras i en distribuerad databas. De publika nycklarna utgör bitcoin-adresserna och agerar som sändare eller mottagare för alla transaktioner. Deras motsvarande privata nycklar auktoriserar betalningar från endast den användaren. Adresserna innehåller ingen information om dess ägare och är generellt sett anonyma. Bitcoin-användare kan ha flera adresser och generera nya obehindrat, då genererandet av nya adresser kräver förhållandevis lite beräkningar och inte kräver någon kontakt med resten av nätverket.

Plånboksfilen lagras direkt på användarens hårddisk. Skulle användaren råka radera filen försvinner de bitcoin och adresser som associerades med just den plånboken för gott. Därför uppmanas Bitcoin-användare att säkerhetskopiera plånboksfilen regelbundet. En lättviktsklient verifierar inte transaktioner utan förlitar sig på en fullständig klient som den ansluter sig till. Bitcoin Core är den ursprungliga klienten som används i bitcoin-nätverket för att lagra en fullständig kopia av alla transaktioner. Resten av noderna i nätverket validerar sedan de kryptografiska signaturerna och summan av transaktionen innan de accepterar den.

Data lagras permanent i Bitcoinnätverket i s. En transaktion går inte igenom förrän blocket den tillhör har blivit tillagt i kedjan. De noder i nätverket som är beredda att bistå med beräkningskraft samlar alla obekräftade transaktioner de känner till i kandidatblock. När en nod slutligen lyckas med det annonserar den det till resten av nätverket.

De noder som tar emot det nya blocket validerar det sedan innan de lägger till det i block-kedjan. Om en användare skulle försöka använda ett bitcoin som den användaren redan spenderat kommer nätverket således att neka transaktionen. När en nod som valt att bidra med beräkningskraft till nätverket lyckats lösa ett block, det vill säga få ett kandidat-block tillagt i block-kedjan, erhåller den noden en belöning. Det här är det enda sättet att skapa pengar i Bitcoin-nätverket.

Användare kan bidra med beräkningskraft genom att antingen bocka för ett alternativ i den officiella mjukvaran eller genom att använda mjukvara från tredje part. Sannolikheten att en nod ska lyckas lösa ett block beror på beräkningskraften den bidrar med till nätverket relativt beräkningskraften hos alla noder i nätverket sammanlagt. Belöningen för att lösa ett block uppgår aldrig till mer än 50 bitcoin och mängden är programmerad att minska ner till noll med tiden. På så vis kommer aldrig mer än 21 miljoner bitcoin skapas. Eftersom mer än en nod tävlar om att lösa ett specifikt block och svårighetsgraden ständigt ökar har det blivit populärt med kollektiv mining. På så vis kan även användare som inte förfogar över så mycket beräkningskraft få en jämnare och mer förutsägbar inströmning av belöningar. Användare som vill göra en transaktion kan frivilligt välja att betala en transaktionsavgift.

Transaktionsavgiften tillfaller den nod som lyckas lösa just det block som innehåller transaktionen. Detta gör att det blir mer attraktivt för noderna att försöka lösa block som innehåller transaktioner med avgift. Transaktioner där transaktionsavgift har betalats kommer följaktligen att prioriteras av noderna och processas därför oftast snabbare än övriga transaktioner. När det inte längre går att generera bitcoin genom mining förväntas möjligheten att lösa block för transaktionsavgifternas skull vara anledning nog för användare att bidra med beräkningskraft till nätverket. På så vis kan systemet ändå hållas igång. Men bitcoin accepteras som betalning för både internettjänster och materiella varor på rätt många ställen. Mullvad tillhandahåller betalning med bitcoin.

Tillsammans utgör USA och Japan över 60 procent av den globala bitcoinmarknaden och framför allt Japan har visat prov på snabb tillväxt. Det finns en begränsad, kontrollerad inflation hårdkodad i Bitcoin-mjukvaran men den är förutsägbar och känd av alla parter i förväg. Inflationen kan därför inte manipuleras centralt för att påverka värdeförändringar från vanliga användare. Transaktioner genomförs direkt mellan användare över nätverket utan att något finansiellt institut är inblandat. Den här typen av transaktioner innebär dock att det är omöjligt att reversera en transaktion. Bitcoin-klienten sänder transaktionen till noderna i dess omgivning som i sin tur propagerar den till resten av nätverket. Korrupta eller ogiltiga transaktioner nekas av ärliga klienter.

Transaktioner är oftast gratis men en transaktionsavgift kan betalas för att noderna i nätverket ska prioritera just den transaktionen. Den totala mängden bitcoin ökar kontinuerligt men kommer aldrig att överstiga 21 miljoner i antal. 4 ha blivit genererad o. Istället för att förlita sig på incitamentet att tjäna pengar genom “mining” förväntas noder under den här perioden förlita sig på sin förmåga att kompetitivt ta ut transaktionsavgifter för att genomföra transaktioner. Det är inte säkert att det är möjligt att förbjuda kryptovalutor som Bitcoin. Danny O’Brien “När jag visar folk den här Bitcoin-ekonomin, frågar de: ‘Är det här lagligt?